Actuele beleidsplan

In de tweede helft van de vorige eeuw heeft zich in Nederland een bijzondere, internationaal erkende expertise ontwikkeld op het gebied van de Oude Muziek (historische uitvoeringspraktijk).
Deze expertise is van grote invloed geweest op de structureel andere benadering van de Oude Muziek, gekenmerkt door een consequente fundering op bronnen.
Voor behoud van dit muzikaal erfgoed is een continuïteit van de vakkennis en ervaring, opgebouwd op de conservatoria, van vitaal belang.

Het Adriana Jacoba Fonds beoogt een bijdrage te leveren aan het noodzakelijke particuliere draagvlak daartoe. Het streeft dit doel in het bijzonder na door financiële ondersteuning van de opleiding van jonge talentvolle musici in de historische uitvoeringspraktijk, in het bijzonder die aan de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium.

De opleiding  wordt vooral ondersteund door beursverlening,  in de eerste plaats aan studenten fortepiano en voorts aan andere studenten Oude Muziek die bij hun toelating tot de masterstudie tenminste het cijfer 9 hebben behaald. Studenten met een bijzonder historisch instrument dat in de opleiding ondervertegenwoordigd is,  kunnen tevens voor beursverlening in aanmerking komen.

Andere vormen van financiële ondersteuning zijn onder meer:
■ bijdrage kosten deelname master class;
■ toelage voor cursus of studiereis in binnen- en buitenland;
■ bijdragen aan kleine, binnenlandse  projecten van studenten en onlangs afgestudeerden, die van wezenlijke betekenis zijn voor hun opleiding en/of hun toetreding tot de professionele muziekwereld;
■ eenmaal in de paar jaar een bijdrage aan een groot project.