Actuele beleidsplan

In de tweede helft van de vorige eeuw heeft zich in Nederland een bijzondere, internationaal erkende expertise ontwikkeld op het gebied van de Oude Muziek (historische uitvoeringspraktijk).
Deze expertise is van grote invloed geweest op de structureel andere benadering van de Oude Muziek, gekenmerkt door een consequente fundering op bronnen.
Voor behoud van dit muzikaal erfgoed is een continuïteit van de vakkennis en ervaring, opgebouwd op de conservatoria, van vitaal belang.

Het Adriana Jacoba Fonds beoogt een bijdrage te leveren aan het noodzakelijke particuliere draagvlak daartoe. Het streeft dit doel na door financiële ondersteuning van de Oude Muziek praktijk en vooral ook van de opleiding van jonge talentvolle musici in de historische uitvoeringspraktijk, in het bijzonder die aan de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium.

De opleiding  wordt vooral ondersteund door schenking van instrumenten ten behoeve van de opleiding en door ondersteuning van projecten die dienstbaar zijn aan de opleiding. Omdat beursverlening aan studenten te grootschalig is geworden, zal deze voortaan worden beperkt tot studenten fortepiano.

Andere vormen van financiële ondersteuning zijn onder meer:
■ bijdrage in de kosten van deelname aan een master class;
■ toelage voor cursus of studiereis in binnen- en buitenland;
■ bijdragen aan kleine, binnenlandse  projecten van studenten, die van wezenlijke betekenis zijn voor hun opleiding en/of hun toetreding tot de professionele muziekwereld;
■ bijdragen aan grote projecten die dienstbaar zijn aan de opleiding van conservatoriumstudenten.