Organisatie en contact

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Toos Onderdenwijngaard (voorzitter)
Huub van Dael (vice-voorzitter)
Joost Kuiper (secretaris-penningmeester)
Jaap Grijmans (lid)

Secretariaat:

Pieter Twentlaan 3
2242CS Wassenaar
joost@adrianajacobafonds.nl
+ 31 (0) 70 5116518
+ 31 (0)6 19914986

Registraties
De Stichting Adriana Jacoba Fonds is onder nummer 17136016 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Het RSIN is 816051963.
De stichting, die tot 20 november 2013 als naam droeg Stichting Steunfonds Jong Muziektalent, is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling op grond van de Uitvoeringsregeling Algemene wet rijksbelastingen 1994.