Verslaglegging

Activiteiten  2017

In 2017 is beslist op 44 aanvragen, opnieuw een toename ten opzichte van voorgaande jaren (39 in 2016 en 29 in 2015). Van deze aanvragen zijn 22 (geheel of gedeeltelijk) toegewezen (23 in 2016 en 24 in 2015).

Het totaal aan verplichtingen die daarmee in 2017 zijn aangegaan, bedraagt € 91.479.
Gevoegd bij de verplichtingen uit de periode 2013-2016, belopen de activiteiten van de stichting sinds de wijziging van haar opzet een bedrag van € 416.345.
De baten bedroegen in die periode € 455.318, waarvan aan lijfrentes € 450.000.

De verplichtingen die in 2017 zijn aangegaan, betroffen
– voor 66% beurzen aan conservatoriumstudenten (in 2016 75%);
– voor 15% de schenking van een Erard, een historische vleugel, aan het Koninklijk          Conservatorium;
– voor ruim 2% bijdragen voor projecten van jonge ensembles van (oud-
conservatoriumstudenten;
– voor ruim 16% (een beginsel toezegging) voor een groot project.

Naast de aangegane verplichtingen bieden de Baten ruimte om € 9.000 toe te voegen aan de Reserve schenking instrument.

 

Activiteiten 2018

In 2018 is beslist op 44 aanvragen, eenzelfde aantal als in 2017.
Van deze aanvragen zijn 18 (geheel of gedeeltelijk) toegewezen (22 in 2017).

Het totaal aan verplichtingen die daarmee in 2018 zijn aangegaan, bedraagt € 117.763.
Gevoegd bij de verplichtingen uit de periode 2013-2017, belopen de activiteiten van de stichting sinds de wijziging van haar opzet een bedrag van € 534.109.
De baten bedroegen in die periode € 559.756, waarvan aan lijfrentes € 550.000.

De “Vrijval uit voorzieningen” betreft onder meer een voorziening voor door SJMN toegekend maar nooit opgevraagd prijzengeld. Deze voorziening is nu geliquideerd, omdat de desbetreffende vorderingen uiterlijk in 2018 zijn verjaard. Voorts betreft deze post een uiteindelijk toch niet aangevraagde en derhalve niet uitgekeerde beurs.

De “Nieuwe verplichtingen” die in 2018 zijn aangegaan, betroffen
– voor 14% beurzen aan conservatoriumstudenten (in 2017 66%);
– voor 32% de bestelling van een fortepiano, te schenken aan het Koninklijk Conservatorium;
– voor een kleine 7% bijdragen aan studenten voor onder meer masterclasses en studiereizen;
– voor bijna 4% bijdragen voor projecten van ensembles van met name studenten;
– voor ruim 42% bijdragen ten behoeve van grote projecten, waarvan € 10.000 ten laste is gebracht van een eerder gevormde “Reserve postdoctorale opleiding”.

Het Vermogen is afgenomen met € 3.325, maar toereikend om in elk geval de continuïteit van voorziene werkzaamheden voor tenminste een jaar te waarborgen.