Verslaglegging

Activiteiten  2016

In 2016 is beslist op 39 aanvragen, een forse toename van ruim 30% ten opzichte van 2015. Van deze aanvragen zijn 23 (geheel of gedeeltelijk) toegewezen (24 in 2015).

Het totaal aan verplichtingen die daarmee in 2016 zijn aangegaan, bedraagt € 77.159.
Gevoegd bij de verplichtingen uit de periode 2013-2015, belopen de activiteiten van de stichting sinds de wijziging van haar opzet een bedrag van € 324.866.
De baten bedroegen in die periode € 354.656, waarvan aan lijfrentes € 350.000.

De verplichtingen in 2016 betroffen
– voor 75% beurzen aan conservatoriumstudenten;
– voor een kleine 20% een bijdrage voor ‘Ultimate Bach’, een samenwerkingsproject van het Koninklijk Conservatorium en The Juillard School onder leiding van Ton Koopman;
– voor bijna 3% een bijdrage voor een project van een jonge ensemble van met name conservatoriumstudenten;
– voor 2%  ten behoeve van een zomercursus voor (zeer) jonge pianotalenten in de leeftijd tot en met 18 jaar.

Het vermogen is met zo’n € 3.000 toegenomen, een bedrag dat nagenoeg gelijk is aan de vermogensafname in 2015.

Activiteiten  2017

In 2017 is beslist op 44 aanvragen, opnieuw een toename ten opzichte van voorgaande jaren (39 in 2016 en 29 in 2015). Van deze aanvragen zijn 22 (geheel of gedeeltelijk) toegewezen (23 in 2016 en 24 in 2015).

Het totaal aan verplichtingen die daarmee in 2017 zijn aangegaan, bedraagt € 91.479.
Gevoegd bij de verplichtingen uit de periode 2013-2016, belopen de activiteiten van de stichting sinds de wijziging van haar opzet een bedrag van € 416.345.
De baten bedroegen in die periode € 455.318, waarvan aan lijfrentes € 450.000.

De verplichtingen die in 2017 zijn aangegaan, betroffen
– voor 66% beurzen aan conservatoriumstudenten (in 2016 75%);
– voor 15% de schenking van een Erard, een historische vleugel, aan het Koninklijk          Conservatorium;
– voor ruim 2% bijdragen voor projecten van jonge ensembles van (oud-
conservatoriumstudenten;
– voor ruim 16% (een beginsel toezegging) voor een groot project.

Naast de aangegane verplichtingen bieden de Baten ruimte om € 9.000 toe te voegen aan de Reserve schenking instrument.