Voorgenomen bestedingen

In 2017 komt voor nieuwe verplichtingen € 100.000 beschikbaar.

Beoogd wordt de middelen in beginsel als volgt te besteden:
– 60% aan beurzen,
– 10% voor deelname aan masterclasses, cursussen en voor studiereizen,
– 5% voor kleine, binnenlandse  projecten,
– 5% reservering voor een groot project in 2019,
– 10% reservering voor schenking van muziekinstrumenten ten behoeve van de opleiding, en
– 10% ten behoeve van een algemene reserve.