Voorgenomen bestedingen

Een prognose van de uitgaven waartoe het beleidsplan zou kunnen leiden, resulteert in de volgende geschatte verdeling van de beschikbare middelen:
– 30% aan beurzen voor studenten fortepiano,
– 40% aan grote projecten als bedoeld in het beleidsplan,
– 10% voor deelname aan masterclasses, cursussen en voor studiereizen,
– 10% voor kleine, binnenlandse  projecten van studenten, en
– 10% voor schenking van muziekinstrumenten ten behoeve van de opleiding.