Donaties

Het Adriana Jacoba Fonds functioneert met donaties uit private giften.
Veel mensen realiseren zich dat dit de meest directe weg is om bij te dragen
aan het voortbestaan van culturele verworvenheden zoals de “Hollandse School” van historische uitvoering van Oude Muziek.

Heeft u interesse en wilt u meer te weten over de mogelijkheid om het fonds met een donatie te steunen dan zal de secretaris van het fonds u graag verder helpen en u desgewenst informeren over de fiscale voordelen van donatie aan de stichting als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI).