Verslaglegging

Activiteiten  2022

In 2022 is beslist op 39 aanvragen, waarvan 26 geheel of gedeeltelijk zijn toegewezen
(in 2021 29).

Het totaal aan ‘Nieuwe verplichtingen’ die, exclusief overheadkosten, in 2022 zijn aangegaan, bedraagt € 161.712 (in 2021 € 123.208). Deze verplichtingen betroffen voor
– 15% beurzen aan conservatoriumstudenten;
–   2% bijdragen voor deelname aan cursussen, masterclasses e.d.;
– 29% ten behoeve van projecten van jonge musici en ensembles;
– 13% voor grote projecten ten dienste van de opleiding;
– 42% voor aanschaf van instrumenten, hoofdzakelijk ten behoeve van de Instrumentenpoule Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium.

Gevoegd bij de verplichtingen uit de periode 2013-2021, beliepen de activiteiten van de stichting sinds de wijziging van haar opzet een bedrag van € 1.010.725.

Met de uitkering van € 8.932 als saldo van het erfdeel in de nalatenschap van Toos Onderdenwijngaard is praktisch een einde gekomen aan de inkomsten van haar Adriana Jacoba Fonds.
Het totaal aan inkomsten vanaf 2013 bedroeg € 1.438.377. Gevoegd bij het vermogen dat het Adriana Jacoba Fonds bij haar start in 2013 meekreeg, beliep de totale bestedingsruimte een bedrag van ruim € 1,5 miljoen.
Daarvan resteert voor de komende jaren, inbegrepen de ‘Reserve Instrumentenpoule’, nog zo’n € 560.000.