Donations

Many people are aware that private support has become the most direct way to contribute to the conservation of cultural achievements, such as the expertise developed in the Netherlands in respect of the historical performance of Early Music, the “Hollandse School”.

If you are interested and want to know more about the possibilities of supporting the foundation with a donation, please contact the secretary and, if desired, inform you about the tax benefits of donating to the foundation as a “public benefit institution” (ANBI).

Het Adriana Jacoba Fonds functioneert met donaties uit private giften.
Veel mensen realiseren zich dat dit de meest directe weg is om bij te dragen
aan het voortbestaan van culturele verworvenheden zoals de “Hollandse School” van historische uitvoering van Oude Muziek.

Heeft u interesse en wilt u meer te weten over de mogelijkheid om het fonds met een donatie te steunen dan zal de secretaris van het fonds u graag verder helpen en u desgewenst informeren over de fiscale voordelen van donatie aan de stichting als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI).