Policy plan

In the second half of the last century an internationally acknowledged expertise in Early Music has been developed in the Netherlands (historical performance). This expertise has strongly influenced the structurally different approach to Early Music, based on historical sources.
To preserve this musical heritage the continuity of knowledge and experience acquired at the conservatories, is of vital importance.

It is the objective of the Adriana Jacoba Fonds to provide the necessary private support in order to this end. The foundation pursues this aim by financial assistance to the education and professional entry of advanced conservatory students and recent graduates historical performance, as well as Early Music practice.

Practice of Early Music can be supported inter alia by encouraging special initiatives of young, recently graduated musicians, and by promoting the continuity of internationally renowned Dutch ensembles.

The education can be supported particularly by contributing to the infrastructure the department of Early Music of the Royal Conservatoire, by donation of instruments for the purpose of education and by supporting projects subservient to education.
Scholarships are restricted to students fortepiano.

Other forms of financial support are:
• contribution towards costs of attending master classes;
• allowances for course or study tour, home and abroad;
• contribution to small inland projects of students, which are of essential significance for their education and/or the beginning of their career as professional musician;
• contribution to larger projects instrumental in the education of conservatory students.

Actuele beleidsplan

In de tweede helft van de vorige eeuw heeft zich in Nederland een bijzondere, internationaal erkende expertise ontwikkeld op het gebied van de Oude Muziek (historische uitvoeringspraktijk).
Deze expertise is van grote invloed geweest op de structureel andere benadering van de Oude Muziek, gekenmerkt door een consequente fundering op bronnen.
Voor behoud van dit muzikaal erfgoed is een continuïteit van de vakkennis en ervaring, opgebouwd op de conservatoria, van vitaal belang.

Het Adriana Jacoba Fonds beoogt een bijdrage te leveren aan het noodzakelijke particuliere draagvlak daartoe. Het streeft dit doel na door financiële ondersteuning van de opleiding en beroepstoetreding van gevorderde conservatoriumstudenten en onlangs afgestudeerden in de historisch gefundeerde instrumentele uitvoeringspraktijk, alsmede van de Oude Muziek praktijk.

Ondersteuning van de Oude Muziek praktijk kan onder meer bestaan uit stimulering van bijzondere initiatieven van jonge, recent afgestudeerde musici en bevordering van de continuïteit van bestaande, internationaal erkende Nederlandse ensembles.

De opleiding kan in het bijzonder worden ondersteund door bijdragen aan de infrastructuur van de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, door schenking van instrumenten ten behoeve van de opleiding en door ondersteuning van projecten die dienstbaar zijn aan de opleiding.
Beursverlening is beperkt tot studenten fortepiano.

Andere vormen van financiële ondersteuning zijn onder meer:
■ bijdrage in de kosten van deelname aan een master class;
■ toelage voor cursus of studiereis in binnen- en buitenland;
■ bijdragen aan kleine, binnenlandse  projecten van studenten, die van wezenlijke betekenis zijn voor hun opleiding en/of hun toetreding tot de professionele muziekwereld;
■ bijdragen aan grote projecten die dienstbaar zijn aan de opleiding van conservatoriumstudenten.