Spending plan

A forecast of expenses in which the policy plan could result, gives the following estimated distribution of the resources:
– 30% for scholarships for students fortepiano,
– 40% for larger projects as referred to by the policy plan,
– 10% for participation in masterclasses, courses and for study tours,
– 10% small inland projects of students,
– 10% for donations of instruments for the purpose of education.

Voorgenomen bestedingen

Een prognose van de uitgaven waartoe het beleidsplan zou kunnen leiden, resulteert in de volgende geschatte verdeling van de beschikbare middelen:
– 30% aan beurzen voor studenten fortepiano,
– 40% aan grote projecten als bedoeld in het beleidsplan,
– 10% voor deelname aan masterclasses, cursussen en voor studiereizen,
– 10% voor kleine, binnenlandse  projecten van studenten, en
– 10% voor schenking van muziekinstrumenten ten behoeve van de opleiding.